Jaki kierunek studiów dla osób, które lubią matematykę?

Wiele osób żyje w przekonaniu, że studia to sama nauka, wykłady, no i egzaminy. Jest to nauka, która prowadzi nas do realizacji planów i do zdobycia kwalifikacji. A co jeśli ktoś lubi matematykę? Studia matematyczne to kształcenie nie tylko z dziedziny matematycznej. To również materiały z techniki, informatyki. Studia matematyczne są bardzo uniwersalne. Zawierają wiedzę z różnych dziedzin nauki, które są wykorzystywane w naszych sferach życiowych.

Jakie są kierunki matematyczne?

 • matematyka,
 • ekonomia,
 • matematyka komputerowa,
 • matematyka w technice,
 • matematyka w finansach,
 • matematyka stosowana,
 • matematyka i analiza danych.
 • finanse i rachunkowość,
 • programowanie,
 • geoinformacja,
 • zarządzanie.

Powyższe kierunki studiów dostępne są m.in. dla studentów, którzy studiują na uczelni w Poznaniu – dokładna oferta dla studentów poznańskiej uczelni jest do wglądu tutaj.

Jakie powinni wykazywać umiejętnościami absolwenci?

Absolwenci studiów matematycznych powinny:

 • dokonywać złożonych zadań,
 • wnioskować informacje jakościowych z danych ilościowych,
 • rozumieć matematykę w szczególności klarownej identyfikacji założeń i konkluzji.
 • samodzielne poszerzanie wiedzy matematycznej,
 • posługiwać się narzędziami informatycznymi,
 • testować hipotezy matematyczne,
 • korzystać z modeli matematycznych.

Studia matematyczne to studia licencjackie, które trwają zazwyczaj od 3 do 3,5 roku w I stopniu. Natomiast stopień II studiów magisterskich trwają 2 lata, no i kończą się uzyskaniem dyplomu inżyniera, magistra lub licencjata.

Jaką pracę można podjąć po studiach matematycznych?

Doświadczenie i kwalifikacje taka osoba już posiada. Dlatego absolwent matematyki może liczyć na pracę w kierunku informatycznym, która zajmuję się budową wdrażania narzędzi i systemów informatycznych. Również w firmie, gdzie wykorzystuje się biznesową wiedzę matematyczną takie jak np. bankowość czy ubezpieczalnie, jak i administracje państwowe i samorządowe, a nawet również jako nauczyciel matematyki.

Kierunków studiów jest bardzo dużo związanych z matematyką, dlatego każdy znajdzie coś dla siebie jako matematyk czy informatyk lub programista. Charakteryzują się tym, że często studenci tego kierunku mają wybór specjalizacji i ścieżki kształcenia. Studia matematyczne można podjąć w 31 uczelniach publicznych w Polsce w trybie dziennym lub zaocznie.