Zespół Szkół nr 1 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Andrychowie

Kontakty z Rodzicami

Zebrania z rodzicami przeprowadzane są przynajmniej 3 razy w roku szkolnym, o których informujemy z odpowiednim wyprzedzeniem za pośrednictwem uczniów i strony internetowej.

Dzień otwarty dla rodziców organizowany jest w drugi czwartek każdego miesiąca w godzinach od 17.00 do 18.00. 

W przypadku, gdy w drugi czwartek miesiąca nie może być zrealizowany dzień otwarty, z uwagi na święto, wówczas zostaje on przeniesiony na kolejny - najbliższy czwartek miesiąca.