Zespół Szkół nr 1 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Andrychowie

Dyrekcja Zespołu Szkół nr 1 w Andrychowie

Kadra Kierownicza Naszej Szkoły:

  • Dyrektor: mgr Tomasz Bizoń
  • Wicedyrektor: mgr Ewa Flak
  • Kierownik warsztatów szkolnych: mgr inż. Piotr Zwieńczak
  • Kierownik gospodarczy: Marek Węglarz

Byli Dyrektorami Naszej Szkoły:

  • dr inż. Roman Błocki (1947 – 1951)
  • dr Adam Wiktor (1951 – 1969)
  • inż. Kazimierz Jasiński (1969 – 1972)
  • mgr Eugeniusz Ryłko (1972 – 1991)
  • inż. Tadeusz Tomiak (1991 – 1997)
  • inż. Józef Srebrny (1997 – 2002)