Projekt CKZiU

W tym miejscu publikujemy wszelkie
informacje dotyczące projektów

w ramach
Andrychowskiego Centrum

Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego

Mentor ds. projektu mgr inż. Krzysztof Szczygieł

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zmiana adresu internetowego

OD 1 stycznia 2018 r. będziemy dostępni pod adresem:

www.ckziuandrychow.pl

zmianie ulegnie również nasza poczta:

sekretariat@ckziuandrychow.pl

Projekt Andrychowskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Mentor ds. projektu mgr inż. Krzysztof Szczygieł

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Ogłoszenia:

Nabór uzupełniający

Ogłaszam nabór  uzupełniający na kurs decupage. Potrwa on od 14 listopada 2017 r., aż do wyczerpania wolnych miejsc. Decyduje kolejność złożenia wniosków.

                                                                                                                                          Mentor K. Szczygieł

Harmonogram zajęć teoretycznych z prawa jazdy kategorii B

Podział grupy 3 na c i d

Grupa C - 6 osób

Instruktor Prowadzący Piotr Bujak

Miejsce: OSK PRAWKO Andrychów ul. Legionów 17

12.10.2017r. od 14:30 do 20:00 7 godzin w tym Pierwsza Pomoc

13.10.2017r. od 14:30 do 20:o0 7 godzin

14.10.2017r. od 08:00 do 14:30 8 godzin

15.10.2017r. od 09:00 do 15:30 8 godzin  

Lista osób uczestniczących w kursie:

 1. Bizoń Barbara
 2. Dudek Damian 
 3. Łysoń Krzysztof
 4. Mazgaj Michał
 5. Pietraszek Marek
 6. Siwek Dawid

 

Grupa D - 10 osób

Instruktor Prowadzący Piotr Bujak

Miejsce: OSK PRAWKO Andrychów ul. Legionów 17

18.10.2017r. od 14:00 do 20:00 8 godzin

19.10.2017r. od 14:30 do 20:00 7 godzin w tym Pierwsza Pomoc

20.10.2017r. od 14:30 do 20:00 7 godzin

21.10.2017r. od 08:00 do 15:00 8 godzin 

 

Lista osób uczestniczących w kursie:

 1. Dudzik Weronika
 2. Maciejczyk Anna
 3. Mizera Kamila
 4. Młocek Anna
 5. Słabosz Zuzanna
 6. Soj Kinga
 7. Szymonek Daria
 8. Tomiak Michał
 9. Trytko Gabriela
 10. Wądrzyk Beata

 

Terminy zajęć praktycznych w uzgodnieniu z poszczególnymi uczestnikami kursu.


 

Harmonogram zajęć teoretycznych z prawa jazdy kategorii B

Harmonogramy zajęć:

Grupa A - 30 osób

Instruktor Prowadzący Piotr Bujak

Miejsce: ZDZ Andrychów ul. Rynek 12

06.10.2017r. od 15:00 do 20:00 6 godzin

07.10.2017r. od 08:00 do 14:30 8 godzin

09.10.2017r. od 15:00 do 20:00 6 godzin

10.10.2017r. od 14:30 do 20:00 7 godzin w tym Pierwsza Pomoc

11.10.2017r. od 15:00 do 17:30 3 godzin sala nr 26

 

Harmonogramy zajęć:

Grupa B - 23 osób

Instruktor Prowadzący Jan Mańka 

Miejsce: ZDZ Andrychów ul. Rynek 12

06.10.2017r. od 15:00 do 19:30 6 godzin

11.10.2017r. od 15:00 do 19:30 6 godzin w tym Pierwsza Pomoc

12.10.2017r. od 15:00 do 19:30 6 godzin sala nr 27

13.10.2017r. od 15:00 do 19:30 6 godzin

14.10.2017r. od 08:00 do 12:30 6 godzin

 

Harmonogramy zajęć:

Grupa C - 16 osób

Instruktor Prowadzący Piotr Bujak

Miejsce: OSK PRAWKO Andrychów ul. Legionów 17

12.10.2017r. od 14:30 do 20:00 7 godzin w tym Pierwsza Pomoc

13.10.2017r. od 14:30 do 20:00 7 godzin

14.10.2017r. od 08:00 do 14:30 8 godzin

Terminy zajęć praktycznych w uzgodnieniu z poszczególnymi uczestnikami kursu.

Ogłoszenie o terminie rozpoczęcia kursu teoretycznego na  prawo jazdy kategorii B

Zajęcia teoretyczne kursu na prawo jazdy kategorii B zaczynają się w piątek 6 października 2017 r. o godzinie 15.00 w siedzibie Zakładu Doskonalenia Zawodowego ul. Rynek 12, 34-120 Andrychów.

Mentor K. Szczygieł

Prawo jazdy kategorii B

We wtorek 3 października 2017 r. o godzinie 17.00 w Sali Ośrodka Szkolenia Kierowców „Prawko” w Andrychowie przy ul. Legionów 17 odbędzie się spotkanie osób zakwalifikowanych na kurs prawa jazdy kategorii B. Obecność obowiązkowa.

Mentor K. Szczygieł

 Ogłoszenie kwalifikacji z listy rezerwowej na studia podyplomowe w dniu 2.10.2017 r.

 Ogłaszam kwalifikacje z listy rezerwowej nauczycieli na studia podyplomowe:

 • Logistyka produkcji – Wojewodzic Małgorzata.

 

Ogłoszenie kwalifikacji z listy rezerwowej na studia podyplomowe i kursy w dniu 1.10.2017

Ogłaszam kwalifikacje z listy rezerwowej uczniów na kursy:

 • Operator wózków widłowych wraz z bezpieczną wymianą butli gazowej – Kwiatek Dorian
 • Operator koparko – ładowarki – Wandor Martyna
 • Nowoczesna koloryzacja – Świętek Klaudia

 Ogłaszam kwalifikacje z listy rezerwowej nauczycieli na studia podyplomowe:

 • Zarządzanie systemami logistycznymi – Górkiewicz Ewa.

W związku z powyższym ogłoszeniem uczeń Kwiatek Dorian proszony jest o przybycie do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie ul. Starowiejska 22a we wtorek 3.10.2017 r. na godzinę 14.10 do sali W10 ( warsztaty szkolne).

Ostateczne listy osób zakwalifikowanych na kursy

Ostateczne listy osób zakwalifikowanych na kursy i listy rezerwowe znajdują się w załącznikach.

Harmonogram spotkań osób zakwalifikowanych na kursy:

Data spotkania

 

Nazwa kursu

Wtorek, 26 września 2017 r.

godz.15.10 sala 48

1.Prawo jazdy

Wtorek, 26 września 2017 r.

godz.16.30 sala 48

2.Przedłużanie włosów

3.Nowoczesna koloryzacja

4.Nowoczesne strzyżenie

Wtorek, 26 września 2017 r.

godz.17.00 sala 48

5.Operator koparko- ładowarki

6.Obsługa dźwigu towarowego

Wtorek, 26 września 2017 r.

godz.18.00 sala 48

7.Makijaż, wizaż i stylizacja paznokci

Środa, 27 września 2017 r.

godz.15.10 sala 48

8.AutoCAD

9.Decupage

10.Photoshop

Środa, 27 września 2017 r.

godz.16.00 sala 48

11. Kasjer złotówkowo- walutowy

12.Przedstawiciel handlowy

Środa, 27 września 2017 r.

godz.17.00 sala 48

13.Operator wózka widłowego

Środa, 27 września 2017 r.

godz.18.00 sala 48

14.Obsługa kasy fiskalnej

Udział w spotkaniu jest obowiązkowy. Prosimy o punktualne przybycie ze względu na dużą ilość uczestników kursów. Należy przynieść ze sobą piszący długopis.

Spotkania odbędą się w siedzibie CKZiU w Andrychowie, ul. Starowiejska 22a.

Mentor K. Szczygieł


 

Ogłoszenie naboru na kursy w roku 2017

Ogłaszam nabór uczniów na kursy:

Termin zakończenia poniższych kursów - 16 grudnia 2017 r.

dla zawodów: technik mechanik, technik budownictwa

AutoCAD - dla 15 osób

30 godz. (przygotowanie do uzyskania międzynarodowego certyfikatu Autodesk, egz. zewnętrzny), posługiwanie się technikami AutoCAD podczas tworzenia projektów,

dla zawodu  technik ekonomista

Kasjer złotówkowo – walutowy – dla 30 osób

20 godz. (przygotowanie do uzyskania certyfikatu w języku polskim i angielskim ( lub niemieckim) ze wzorem MEN, możliwość zatrudnienia w branżach dla których obrót finansowy odbywa się w więcej niż jednej walucie),

dla zawodu technik handlowiec

Przedstawiciel handlowy – dla 15 osób

30 godz. (przygotowanie do uzyskania certyfikatu w języku polskim i angielskim ( lub niemieckim) ze wzorem MEN,, egz. zewnętrzny), zwiększenie szans na addytywność młodych absolwentów, poszerzenie kwalifikacji, umiejętności i możliwość zdobycia dodatkowych uprawnień,

dla zawodu technik organizacji reklamy

Decupage – dla 15 osób

20 godz. (przygotowanie do uzyskania certyfikatu w języku polskim i angielskim ( lub niemieckim) ze wzorem MEN, egz. zewnętrzny),

Termin zakończenia poniższego kursu – 17 marca 2018 r.

dla zawodów: technik mechanik i technik budownictwa

Operator wózków widłowych wraz z bezpieczną wymianą butli gazowej – dla 50 osób

67 godz. (przygotowanie do uzyskania kwalifikacji, egz. państwowy Urzędu Dozoru Technicznego, Kwalifikacje UTD operatora wózków widłowych),

Termin zakończenia poniższych kursów – 24 marca 2018 r.

dla zawodów: technik mechanik i technik budownictwa

Operator koparko – ładowarki - dla 25 osób

176 godz. (przygotowanie do uzyskania kwalifikacji, egz. Państwowy przed Komisją Egzaminacyjną IMBIGS, świadectwo uzyskania kwalifikacji operatora koparko-ładowarki zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki),

Obsługa dźwigu towarowego - dla 20 osób 

30 godz. (przygotowanie do uzyskania kwalifikacji, egz. państwowy Urzędu Dozoru Technicznego . Kwalifikacje UTD),

dla zawodu  technik ekonomista

Obsługa kasy fiskalnej – dla 55 osób

15 godz. (przygotowanie do uzyskania certyfikatu w języku polskim i angielskim ( lub niemieckim) ze wzorem MEN), egzamin zewnętrzny, niezbędny do podjęcia pracy na stanowisku biurowym bądź na stanowisku księgowym,

dla zawodu technik fryzjerstwa

zwiększenie szans na addytywność młodych absolwentów, poszerzenie kwalifikacji, umiejętności i możliwość zdobycia dodatkowych uprawnień,

Przedłużanie włosów – dla 10 osób 

30 godz. (przygotowanie do uzyskania certyfikatu w języku polskim i angielskim ( lub niemieckim) ze wzorem MEN, egz. zewnętrzny),

Nowoczesna koloryzacja - dla 10 osób

30 godz. (przygotowanie do uzyskania certyfikatu w języku polskim i angielskim ( lub niemieckim) ze wzorem MEN, egz. zewnętrzny),

Nowoczesne strzyżenie – dla 10 osób

30 godz. (przygotowanie do uzyskania certyfikatu w języku polskim i angielskim ( lub niemieckim) ze wzorem MEN, egz. zewnętrzny),

dla zawodów: technik fryzjerstwa, technik organizacji reklamy  - zwiększenie szans na addytywność młodych absolwentów, poszerzenie kwalifikacji, umiejętności i możliwość zdobycia dodatkowych uprawnień,

Makijaż, wizaż i stylizacja paznokci – dla 70 osób 

40 godz. (przygotowanie do uzyskania certyfikatu w języku polskim i angielskim ( lub niemieckim) ze wzorem MEN, egz. zewnętrzny),

dla zawodu technik organizacji reklamy - nabycie dodatkowych kwalifikacji i umiejętności niezbędnych i często wymaganych do funkcjonowania na obecnym rynku pracy

Photoshop – dla 15 osób

30 godz. (przygotowanie do uzyskania certyfikatu w języku polskim i angielskim ( lub niemieckim) ze wzorem MEN, egz. zewnętrzny).

Procedura naboru została opisana w regulaminie rekrutacji (§ 4 pkt.5) do projektu „Andrychowskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego”, który jest dostępny na stronie internetowej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie, ul. Starowiejska 22a  w zakładce „projekt CKZiU”.

Nabór na kursy zawodowe potrwa od dnia 5 września do dnia 11 września 2017 roku. W tym czasie kandydat musi złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy ( do pobrania na stronie internetowej  projektu lub  w sekretariacie uczniowskim CKZiU). Po wypełnieniu formularza należy go złożyć osobiście w sekretariacie uczniowskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie.

Uwaga

Wszystkie dokumenty wypełniamy starannie, drukowanymi literami, podpisy składamy czytelne.


 Ogłoszenie naboru na studia podyplomowe

Ogłaszam nabór nauczycieli na studia podyplomowe;

Termin zakończenia studiów – 31 sierpnia 2018 r.

 1. „Grafika komputerowa” - dwusemestralne studia podyplomowe dla 2 nauczycieli; są niezbędne z uwagi na kierunek – technik organizacji reklamy. Pozwolą rozwinąć umiejętności posługiwania się narzędziami grafiki rastrowej i wektorowej tj. Photoshop/ Gimp, Ilustrator/ Inkscape oraz Adobe Flash, które mają służyć do wizualizacji graficznej, projektowania i przygotowywania do druku materiałów reklamowych oraz obróbki graficznej zdjęć;
 2. „Zarządzanie systemami logistycznymi” - dwusemestralne studia podyplomowe dla 1 nauczyciela; są niezbędne z uwagi na kierunek – technik spedytor. Studia mają na celu rozwijanie umiejętności menadżerskich w zakresie zarządzania logistycznego.
 3. „Projektowanie i eksploatacja systemów” - dwusemestralne studia podyplomowe dla 1 nauczyciela.  Tematyka studiów obejmuje najważniejsze problemy realizacji i użytkowania szerokiej klasy systemów komputerowych.
 4. „Transport i spedycja” - dwusemestralne studia podyplomowe dla 2 nauczycieli; są niezbędne z uwagi na kierunek – technik spedytor. Program specjalności wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu, na krajowym i międzynarodowym rynku, na specjalistów z branży TSL.
 5. „Logistyka produkcji” - dwusemestralne studia podyplomowe na dla 1 nauczyciela; są niezbędne z uwagi na kierunek – technik spedytor.  Tematyka to poszerzenie wiedzy i umiejętności z zarządzania logistycznego na poziomie operacyjnym, taktycznym i strategicznym w przedsiębiorstwie.
 6. „Zarządzanie w turystyce” - dwusemestralne studia podyplomowe dla 2 nauczycieli. Tematyka to zdobycie praktycznej wiedzy o zarządzaniu przedsiębiorstwem turystycznym i hotelowym. Zaznajomienie się z przygotowaniem produktu turystycznego, badaniami marketingowymi oraz wykorzystaniem nowoczesnych technologii w turystyce.
 7. „Menager hotelu” - dwusemestralne studia podyplomowe dla 2 nauczycieli. Tematyka związana z nowoczesnym zarządzaniem hotelem, profesjonalnym wykonywaniem funkcji menedżera w hotelu, umiejętnościami analizy rynku hotelarskiego oraz wiedzą z zakresu prawa w hotelarstwie.

Procedura naboru została opisana w regulaminie rekrutacji (§ 4 pkt.4) do projektu „Andrychowskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego”, który jest dostępny na stronie internetowej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie, ul. Starowiejska 22a  w zakładce „projekt CKZiU”.

Nabór na studia podyplomowe potrwa od dnia 5 września do dnia 11 września 2017 roku. W tym czasie kandydat musi złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy ( do pobrania na stronie internetowej  projektu lub  w sekretariacie uczniowskim CKZiU) . Po wypełnieniu formularza należy go złożyć osobiście w sekretariacie uczniowskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie.

Uwaga

Wszystkie dokumenty wypełniamy starannie, drukowanymi literami, podpisy składamy czytelne.

Ogłoszenie dot. harmonogramu spotkań z uczniami na zakończenie staży zawodowych w branży administracyjno - usługowej  w roku 2017

Spotkania z uczniami na zakończenie staży zawodowych w branży administracyjno - usługowej odbędą się we wtorek 29 sierpnia 2017r.  w ZS nr 1 w Andrychowie ul. Starowiejska 22a sala 48 ( I piętro).

Harmonogram spotkań

 1. Uczniowie ZS Nr 1 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Andrychowie o godzinie 11:00.
 2. Uczniowie ZS Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Wadowicach, ZSCKU im. św. Jana Pawła II w Radoczy i ZS im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej o godzinie 13.00.
 3. Uczniowie ZS Nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Andrychowie o godzinie 15:00.

 Na spotkanie należy:

 • przyjść punktualnie;
 • mieć ze sobą piszący długopis;
 • posiadać dowód osobisty (osoby pełnoletnie) lub aktualną legitymacje szkolną ( osoby niepełnoletnie lub te, które są pełnoletnie, ale nie wyrobiły dowodu osobistego) - znać numer PESEL;
 • znać numery konta bankowego swojego lub rodziców (26 cyfr) i nazwisko lub nazwiska jego właściciela;

przynieść:

 • wniosek o przyznanie stypendium stażowego;
 • wypełniony ramowy program stażu z podpisami (koniecznie jeden z każdego przedsiębiorstwa);
 • wypełniony dziennik stażu z podpisami uczestnika, opiekuna stażu i pracodawcy;
 • wypełniony certyfikat z podpisami opiekuna i pracodawcy;
 • wypełnione oświadczenie o otrzymaniu odzieży ochronnej z podpisami ucznia i pracodawcy:
 • wniosek o zwrot faktycznie poniesionych kosztów przejazdu - podpis uczestnika projektu i dołączyć do niego:
  • imienny bilet miesięczny lub
  • dwa bilety jednostkowe (tam i z powrotem) oraz oświadczenie przewoźnika o cenie biletu – podpis i pieczęć przewoźnika).

 

                                                                                                               Mentor K. Szczygieł

ZAKOŃCZENIE STAŻU - komplet dokumentów do oddania w formie skompresowanej

 


 

Ogłoszenie dot. harmonogramu spotkań z uczniami zakwalifikowanymi na staże zawodowe w branży administracyjno - usługowej  w roku 2017

 Harmonogram spotkań:

 • Uczniowie ZS Nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Andrychowie – poniedziałek 10 lipca 2017 o godzinie 9.00 w ZS nr 1 w Andrychowie ul. Starowiejska 22a sala 12.
 • Uczniowie ZS Nr 1 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Andrychowie – poniedziałek 10 lipca 2017 r. o godzinie 12:00 w ZS nr 1 w Andrychowie ul. Starowiejska 22a sala 12
 • Uczniowie ZS Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Wadowicach, ZSCKU im. św. Jana Pawła II w Radoczy i ZS   KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej – wtorek 11 lipca 2017 r. o godzinie 9.00 w ZS nr 3 w Wadowicach  ul. Wojska Polskiego  13.

 Na spotkanie każdy uczeń musi:

 1. przyjść punktualnie;
 2. mieć ze sobą piszący długopis;
 3. posiadać dowód osobisty (osoby pełnoletnie) lub aktualną legitymacje szkolną ( osoby niepełnoletnie lub te, które są pełnoletnie, ale nie wyrobiły dowodu osobistego); dodatkowo należy mieć ze sobą kserokopię  dokumentu;
 4. podać numer PESEL;
 5. znać numery konta bankowego swojego lub rodziców (26 cyfr).

                                                                                                                Mentor K. Szczygieł

 

Przedłużenie rekrutacji na staże i kurs – prawo jazdy kategorii B w roku 2017

Ogłaszam przedłużenie rekrutacji uczniów na kurs prawa jazdy kategorii B dla wszystkich zawodów organizowany przez Zespół Szkół nr 1 w Andrychowie, ul. Starowiejska 22a (od 1.09.2017r.  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie) , który rozpocznie się po 20 sierpnia 2017r. a zakończy się przed 31 grudnia 2017r.

Przedłużenie rekrutacji na staże odbywa się jak w tabeli:

lp.

zawód

nazwa przedsiębiorcy

uwagi

1.       

Technik ekonomista

„Czarny Groń” Rzyki Praciaki

 

2.       

„Tema” Andrychów

 

3.       

Technik spedytor

„CMC” Andrychów

tylko mężczyźni 18 lat

4.       

„CMC” Kęty

tylko mężczyźni 18 lat

5.       

Technik organizacji reklamy

„Elpida” Inwałd

 

6.       

Technik technologii drewna

„Mebloform” Kalwaria Zebrzydowska

 

7.       

Technik obuwnik

„Badura” Wadowice

 

8.       

„Conhol” Stanisław Dolny

 

  

Przedłużenie naborów na staż zawodowy i kurs prawa jazdy kategorii B potrwa od dnia 21 czerwca do dnia 23 czerwca 2017 roku. W tym czasie kandydat musi złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy ( do pobrania na stronie internetowej  projektu lub  w sekretariacie uczniowskim ZS nr 1) . Po wypełnieniu formularza należy go złożyć osobiście w sekretariacie uczniowskim ZS nr 1 w Andrychowie.

Uwaga

Kurs prawa jazdy dostępny jest dla osób, które dnia 30 listopada 2017 r. będą miały ukończone 18 lat i nie mają możliwości ukończenia go w ramach programu nauczania.

 

Ogłoszenie naboru na staże zawodowe dla zawodu technik ekonomista w roku 2017

 Ogłaszam nabór uczniów na staże zawodowe dla zawodu technik ekonomista organizowane przez Zespół Szkół nr 1 w Andrychowie, ul. Starowiejska 22a (od 1.09.2017r.  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie), który potrwa od 1 sierpnia do 29 sierpnia2017r. Nabór na staż zawodowy u dodatkowych pracodawców potrwa od dnia 15 czerwca do dnia 21 czerwca 2017 roku. Procedura rekrutacji jak w naborze ogłoszonym wcześniej,

 Lista dodatkowych pracodawców

lp.

zawód

nazwa przedsiębiorcy

uwagi

 

Technik ekonomista

„Markat” Brody

 

 

„Mebloform” Kalwaria Zebrzydowska

 

 

Technik obuwnik

" Conhpol " Henryk Konopka

 

 

Ogłoszenie naboru na staże zawodowe branży administracyjno - usługowej  w roku 2017

Ogłaszam nabór uczniów na staże zawodowe dla zawodów branży administracyjno - usługowej  organizowane przez Zespół Szkół nr 1 w Andrychowie, ul. Starowiejska 22a (od 1.09.2017r.  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie) , który potrwa od 1 sierpnia do 29 sierpnia2017r. Ogłaszam również listę pracodawców, u których będą się odbywały staże – patrz tabela poniżej.

Procedura naboru została opisana w regulaminie rekrutacji (§ 4 pkt.5) do projektu „Andrychowskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego”, który jest dostępny na stronie internetowej Zespół Szkół nr 1 w Andrychowie, ul. Starowiejska 22a (od 1.09.2017r.  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie) w zakładce „projekt CKZiU”.

Nabór na staż zawodowy potrwa od dnia 13 czerwca do dnia 19 czerwca 2017 roku. W tym czasie kandydat musi złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy ( do pobrania na stronie internetowej  projektu lub  w sekretariacie uczniowskim ZS nr 1) . Po wypełnieniu formularza należy go złożyć osobiście w sekretariacie uczniowskim ZS nr 1 w Andrychowie.

 

Ogłoszenie naboru na kurs – prawo jazdy kategorii B w roku 2017

Ogłaszam nabór uczniów na kurs prawa jazdy kategorii B dla wszystkich zawodów organizowany przez Zespół Szkół nr 1 w Andrychowie, ul. Starowiejska 22a (od 1.09.2017r.  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie) , który rozpocznie się po 20 sierpnia 2017r. a zakończy się przed 31 grudnia 2017r.

Procedura naboru została opisana w regulaminie rekrutacji (§ 4 pkt.4) do projektu „Andrychowskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego”, który jest dostępny na stronie internetowej Zespołu Szkół nr 1 w Andrychowie, ul. Starowiejska 22a (od 1.09.2017r.  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie) w zakładce „projekt CKZiU”.

Nabór na staż zawodowy potrwa od dnia 13 czerwca do dnia 19 czerwca 2017 roku. W tym czasie kandydat musi złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy ( do pobrania na stronie internetowej  projektu lub  w sekretariacie uczniowskim ZS nr 1) . Po wypełnieniu formularza należy go złożyć osobiście w sekretariacie uczniowskim ZS nr 1 w Andrychowie.

Uwaga:

Kurs dostępny jest dla osób, które dnia 30 listopada 2017 r. będą miały ukończone 18 lat i nie mają możliwości ukończenia go w ramach programu nauczania.


Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji ACKZiU

Komplet niezbędnych dokumentów w formie skompresowanej

UWAGA!!!

W zawodach technik informatyk i technik mechanik uczniowie pobierają i składają formularz zgłoszeniowy w ZS nr 2 w Wadowicach ul. Zegadłowicza 36, a w zawodzie technik obsługi turystycznej w ZS nr 3 w Wadowicach ul. Wojska Polskiego 13.

Miejsca naszych praktyk

Nasze profile

Wspierają Nas

Jakość powietrza

Wyszukaj na stronie