Kształcimy w zawodach:

W Technikum
 Technik Informatyk  Technik Ekonomista
Technik Budownictwa
Technik Mechanik Technik Spedytor
Technik Organizacji Reklamy  Technik Obsługi Turystycznej
W Zasadniczej Szkole Zawodowej
w klasie wielozawodowej

 

Rekrutacja 2017/2018

Zapraszamy do zapoznania się z Naszą ofertą kształcenia, opisami kierunków, czy terminarzem rekrutacji.

Od września będziemy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Miejsca naszych praktyk

Nasze profile

Wspierają Nas

Wyszukaj na stronie